Ga naar inhoud

Nieuwe wet kitcars en periodieke keuring in België


Tim Valk.
 Delen

Aanbevolen berichten

Bij deze de juiste info welke geld voor oldtimers in België vanaf vandaag!

 

Vlaams Gewest - Periodieke oldtimerkeuring vanaf 20 mei 2018 19/05/2018

 

Inleiding

Zoals we reeds lang aangekondigd hebben, zal in Vlaanderen vanaf 20 mei 2018 de periodieke keuring voor oldtimers ingevoerd worden. Wallonië en Brussel volgen eerstdaags van zodra de publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde.

De onderhandelingen met de drie Gewesten waren niet simpel, maar we zijn tevreden met het resultaat.  Oorspronkelijk dienden alle oldtimers vanaf 30 jaar oud om de twee jaar naar de keuring te gaan maar we hielden voet bij stuk om de oldtimers van meer dan 50 jaar een langere periodiciteit toe te kennen.

Velen zullen zich afvragen waarom we niet voor een totale uitzondering gegaan zijn.  Sinds 2008 zijn we voorstander van een periodieke keuring en onze eerder georganiseerde vrije keuringsdagen hebben uitgewezen dat heel wat oldtimers (+/- 70 %) zowel kleine als grote gebreken vertoonden die de veiligheid van de eigenaar en deze van derden in het gedrang zouden kunnen brengen.  Door deze periodieke keuring in te voeren, zullen we meer verkeersveilige oldtimers krijgen, dit zal het imago van de echte oldtimerliefhebber alleen maar ten goede komen.  Hierdoor zullen we onze hobby naar de toekomst toe nog lang kunnen uitoefenen. 

Hieronder vindt u alle antwoorden op uw vragen.

Wettelijke basis

1. Omzetting van de Europese Richtlijn 2014/45/EU in Belgisch recht

2. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van het KB van 15.03.1968

Toepassingsgebied

De volgende voertuigen zijn onderworpen aan deze nieuwe reglementering:

- Voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die ingeschreven zijn onder een van de kentekenplaten bedoeld in artikel 4, §2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (een ‘O’-plaat of een gepersonaliseerde kentekenplaat met een vignet ‘O’).

- De wedstrijdvoertuigen ingeschreven onder een O-plaat van de categorie 1 (toegelaten tot het normale verkeer) 

Welke voertuigen zijn niet onderworpen aan de periodieke keuring, maar wel aan de keuring voor inschrijving?

- landbouw- en bosbouwtrekkers die minder snel rijden dan 40 km/u

- voertuigen voor traag vervoer en voertuigen met rupsbanden

Uitzondering : 

De wedstrijdvoertuigen van de categorie 2 (verboden tot het normale verkeer) worden uitgesloten.  Een wedstrijdvoertuig categorie 2 kan niet als oldtimer worden ingeschreven.

Het gebruik van de oldtimer

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan het gebruik van de oldtimer, namelijk :

De voertuigen ingeschreven onder O-plaat mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden

- commercieel en professioneel gebruik

- woon-werk verkeer en woon-schoolverkeer

- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer

- gebruik als werktuigmiddel, alsook interventieopdrachten

Bij de voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

- oldtimermanifestaties

- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

Wat verandert er vanaf 20 mei 2018?

a) Keuring voor inschrijving

Geen wijzigingen want elke oldtimer die ingeschreven of heringeschreven dient te worden moet nog steeds naar de keuring gaan

b) periodieke keuring

Vóór 20 mei 2018 werden oldtimers enkel vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen en was een beperkter aantal bepalingen in verband met de technische keuring van toepassing op oldtimers.

Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers ook aan periodieke keuring onderwerpen (hierna benoemd als “periodieke oldtimerkeuring”).

Voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden, blijven vrijgesteld van deze periodieke oldtimerkeuring. Deze voertuigen blijven weliswaar onderworpen aan keuring voor (her)inschrijving onder ‘O’-plaat.

Periodiciteit

Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig.

1. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring en volgen de periodiciteit die geldt voor voertuigen ingeschreven onder ‘gewone’ kentekenplaat.
Bv. een personenwagen zal jaarlijks onderworpen worden aan de periodieke oldtimerkeuring.

2. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: vanaf 30 jaar en tot 50 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van twee jaar.

3. Voertuigen ingeschreven onder ‘O’-plaat: ouder dan 50 jaar
Deze voertuigen zijn voortaan onderworpen aan een periodieke oldtimerkeuring met een periodiciteit van vijf jaar.

Opgelet: de hierboven beschreven periodiciteiten kunnen worden ingekort naar aanleiding van het uitvoeren van specifieke keuringen (bv. geldigheid reservoir LPG,…).

Tarieven

De tarieven die ook van toepassing zijn bij de keuring van voertuigen onder ‘gewone’ kentekenplaat worden ook toegepast voor voertuigen onder ‘O’-plaat

Overgangsmaatregelen

Uw voertuig werd vóór 20 mei 2018 ingeschreven onder ‘O’-plaat. Wanneer moet u zich aanbieden voor de periodieke oldtimerkeuring?

Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit moment reeds ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat, met uitzondering van voertuigen voor traag vervoer en voertuigen uitgerust met rupsbanden. Deze voertuigen zijn op dit moment immers niet onderworpen aan de periodieke technische keuring.

Deze overgangsbepaling geeft aan wanneer deze voertuigen zich voor het eerst ter keuring moeten aanbieden.

Groep 1 - Voertuigen onder ‘O’-plaat 25 – 30 jaar:
de voertuigen die op 20 mei 2018 minder dan dertig jaar geleden in verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2019. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2019 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.

Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 21 juni 1990.  U dient zich aan te bieden voor 21 juni 2019

Groep 2 - Voertuigen onder ‘O’-plaat ≥ 30 jaar:
de voertuigen die op 20 mei 2018 ten minste dertig jaar geleden in het verkeer zijn gesteld, moeten zich aanbieden in 2020. Dit moet gebeuren vóór de dag in 2020 waarop het voertuig een jaar ouder wordt, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling.

Voorbeeld : uw oldtimer werd voor de eerste maal ingeschreven op 18 september 1978.  U dient zich aan te bieden voor 18 september 2020.

Volgende principes worden toegepast :

De vervaldatum op het keuringsbewijs zal de dag en maand zijn van de datum eerste inverkeerstelling (zie kentekenbewijs “datum eerste inschrijving”). Voertuigen kunnen vanaf 2 maand voor de vervaldatum aangeboden worden voor periodieke keuring met behoud van deze vervaldatum.

Bij vroeger aanbieden (méér dan 2 maand voor de vervaldatum) wordt de vervaldatum vervroegd naar deze datum waarop het voertuig werd aangeboden.

Later aanbieden heeft geen wijziging van de periodiciteit tot gevolg: de geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dus ook te lopen vanaf dag/maand eerste inverkeerstelling. Later aanbieden heeft een toeslag laattijdige keuring tot gevolg. Het niet ontvangen van oproeping voor keuring is geen aanleiding om deze toeslag laattijdige keuring terug te vorderen.

Indien u geen oproeping voor keuring heeft ontvangen, kan u dit melden via https://www.mow-contact.be/. Op die manier kan de oorzaak nagegaan worden, zodat u in de toekomst wel een oproeping kan ontvangen.

Opgelet: Voor voertuigen die ná 20 mei 2018 voor het eerst worden (her)ingeschreven onder ‘O’-plaat wordt de datum van laatste inschrijving (zie inschrijvingsbewijs) als referentiedatum genomen voor de periodieke keuring.

aangepast door Tim Valk.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ph, klopt niet, beter zo gezien nu meer mogelijk is, zelfs wijzigingen kunnen nu aangevraagd worden, er zullen er altijd een deel beginnen te zweten nu maar als u zaak in orde is kitcar of niet moet je je geen zorgen maken, degenen die niet in orde zijn hebben nu een mogelijkheid zich in regel te stellen🤠

bij deze de link: 

https://www.bfov-fbva.be/files/VO-MOW-INS.TK-2018-205 (keuring van oldtimervoertuigen ingeschreven onder O- plaat).pdf

 

aangepast door Tim Valk.
Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 3 weken later...

Tim, ik heb je naam gekregen van vriend Theo (TVE soundsystems). Ik heb een VM77 op het oog die ik wil kopen. Deze dateert van 1997. Volgend een kennis is deze te keuren. Alleen is de CO uitstoot niet gekend van dit voertuig. Er zit een Opel motor in van het volgende type:  2.0l / 16V // Kat.  E2. Deze auto is in Nederland nog steeds ingeschreven. Als je meer info wil kan ik je deze bezorgen. Is deze volgens jou in te voeren in België? Gr Paul Meynen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daar België uit méér dan één gemeenschap/regio/landsdeel bestaat is er natuurlijk een afwijkende regelgeving voor Oldtimers in Wallonie t.o.v. Vlaanderen. Zie hieronder.

Voorwaarden Periodiciteit technische keuring
Voertuigen tussen de 4 en 30 jaar oud

Ieder jaar

of om de 2 jaar indien het voertuig jonger is dan 6 jaar, minder dan 100.000 km gereden heeft en indien de laatste keuring geleid heeft tot een groene keuringskaart

Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een gewone nummerplaat Ieder jaar
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat Om de 2 jaar
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat en die een historisch karakter vertoont Vrijgesteld van de periodieke technische keuring
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 50 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat Vrijgesteld van de periodieke technische keuring

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi Paul,

Inschrijven in België moet normaal lukken. Ik heb mijn VM77 4 jaar geleden ook ingevoerd vanuit Nederland. Zorg alleen dat je genoeg gegevens hebt over je VM. Hier en daar zal je toch wel wat moeten aanpassen.

Groeten,

Stefan

Link naar reactie
Delen op andere sites

1 uur geleden zei P Meynen:

Hey Stefan,  hoelang heb jij moeten wachten totdat je alles in orde had?

Groeten,

Paul

Goed 3 maanden. Ik had het wel door iemand in het Leuvense laten doen die in deze zaken op de hoogte is, anders kon het  misschien nog

langer duren.

aangepast door Stefan Gysen
Link naar reactie
Delen op andere sites

Op 5-6-2018 om 14:59 zei Bas Braams:

Daar België uit méér dan één gemeenschap/regio/landsdeel bestaat is er natuurlijk een afwijkende regelgeving voor Oldtimers in Wallonie t.o.v. Vlaanderen. Zie hieronder.

Voorwaarden Periodiciteit technische keuring
Voertuigen tussen de 4 en 30 jaar oud

Ieder jaar

of om de 2 jaar indien het voertuig jonger is dan 6 jaar, minder dan 100.000 km gereden heeft en indien de laatste keuring geleid heeft tot een groene keuringskaart

Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een gewone nummerplaat Ieder jaar
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat Om de 2 jaar
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 30 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat en die een historisch karakter vertoont Vrijgesteld van de periodieke technische keuring
Voertuig voor de eerste maal in gebruik genomen meer dan 50 jaar geleden en ingeschreven met een O-nummerplaat Vrijgesteld van de periodieke technische keuring

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bas,mijne wagen is 26 jaar oud ,gekeurd met O-plaat (geen ceo en ophanging)word deze dan nu gekeurd zoals alle (gewone) wagens of terug als oldtimer(geen ceo en ophanging)?

grt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier in het Waalse betreft het een gewone keuring. dus incl. co ( versoepelde grens ) en ophanging. Afgezien van de technische kant van de keuring lijkt het mij zo wie zo een goede zaak dat er weer gekeurd gaat worden. Veiligheid komt op de 1ste plaats. Geen beter gevoel te weten dat je karretje 100% in orde is. 

Link naar reactie
Delen op andere sites

@Tim, ik heb in mijn hoofd toch deze VM waarmee ik al gereden heb. Als de prijsonderhandeling OK is zal het deze worden.

@Stefan, Thx voor de info. Ik heb hier ook iemand in Maaseik die niets anders doet dan auto's invoeren en keuren. Hij heeft kennis van zaken en liet al weten dat ik deze zomer niet aan het rijden ben..... 

Link naar reactie
Delen op andere sites

5 uur geleden zei P Meynen:

@Tim, ik heb in mijn hoofd toch deze VM waarmee ik al gereden heb. Als de prijsonderhandeling OK is zal het deze worden.

@Stefan, Thx voor de info. Ik heb hier ook iemand in Maaseik die niets anders doet dan auto's invoeren en keuren. Hij heeft kennis van zaken en liet al weten dat ik deze zomer niet aan het rijden ben..... 

Paul,

Zorg dat je voldoende papieren met gegevens van je VM hebt. Dit vergemakkelijkt alles voor de keuring en voor die mannen in Brussel. Als je geluk hebt, ben je in het najaar toch aan het rijden. Misschien is er jaar dan een 4de VM77 in België!

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 4 jaren later...

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...